15 dic. 2011

Frida Arvidsson i Umeå är bara 65 år, men redan har de 24 trappstegen upp till hennes lägenhet blivit ett bekymmer eftersom hon lider av Postpolio.

Bristen på hissar kan kosta samhället miljarder.


www.cisionwire.se